ทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงจำเป็นในโลกธุรกิจ?

จุดหลักๆของตัวงานก็คือไม่มีสไลด์อะไรทั้งสิ้น แต่จะให้คนมาฟังเขียนคำถามคนละข้อสองข้อแล้วก็จะตอบเป็น Q&A ซึ่งคนตอบหรือวิทยากรเนี่ยคือ พี่เจ๋อ ภาวิต จิตรกร CEO จาก GMM Grammy Music Business และ อดีตกรรมการผู้จัดการจาก Ogilvy & Mather Advertising ประเทศไทย ซึ่งตัวเหตุผลในการจัด Networking ครั้งนี้ก็คือ ทุกวันนี้เทคโนโลยีและข้อมูลความรู้เข้าถึงทุกคนอย่างง่ายๆ แต่ดันมีผู้ประกอบการมากมายจนล้นตลาด เกิดการแข่งขันด้วยต้นทุนทางการเงินและคอนเนคชั่น เราจึงใช้สกิลของ ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไอ้นี่ยันไอ้นู้น

เริ่ม!

Q: ความสร้างสรรค์คืออะไร?

  • การตั้งคำถามและหาคำตอบ แต่ในคำตอบนั้นต้องเป็นประโยชน์ถึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์และต้องดูว่าประโยชน์นั้นจะเกิดกับใคร แต่ต้องเป็นประโยชน์
  • การตั้งคำถามที่ดี” เพราะโลกที่มองแต่การหาคำตอบโดยไม่คำนึงว่าเราได้ตั้งคำถามถูกหรือเปล่าด้วยซ้ำ

Q: ตั้งแต่ย้ายมา GMM ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไง?

  • “อย่าประชุมอะไรให้มากนัก เพราะมันเสียเวลาที่จะเอาไปคิด”
  • คิดถึงเรื่องหายนะเสมอ” เช่นคิดว่าเครื่อง Mp3 จะตายตอนไหน หรือ สิ่งนี้จะหายไปจากโลกเมื่อไหร่ คนจะเบื่อไหม หรือจะตั้งคำถามให้ลึกไปอีกเช่น วิทยุจะตายไหม? ความจริงแล้ววิทยุยังมีคนฟัง แต่จะมีคนฟังวิทยุจากเครื่องเล่นวิทยุหรือเปล่า
  • เวลาจะทำอะไรซักอย่างให้…

.
.
.

👉 อ่านต่อเต็มๆได้ที่นี่ครับ
https://chanalaaa.com/meetup-why-creativity-matter-in-business-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c/

--

--

¯\_(ツ)_/¯

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store