บันทึก LENSOD — UX meeting 0.1

อ่าว ติดตีนเฉย

ก่อนหน้าสามวัน ทีม Lensod เห็นสมควรว่าควรให้คนมารีวิวโปรดักส์เราซักรอบแล้ว ก็เลยทาบทามนัด พี่แบงค์ (Apirak Panatkool) UX Omise มาเป็นซัมม่อนช่วยเหลือในการดูโปรดักส์ให้เราในครั้งนี้ โดยเป้าหมายในการคุยจะมุ่งเน้นไปทางด้าน UX เป็นซะส่วนใหญ่ ต้องขอบคุณที่พี่แบงค์เขาตอบตกลงวันว่างให้เราได้พอดี
…. จนเย็นย่ำวันพฤหัส(16 มีค. 60)ที่ผ่านมา ทีม Lensod ได้พูดคุยและกางโปรดักส์ที่ทำอยู่ให้ดู ก็เลยว่าบันทึกภาพรวมไว้ซะหน่อย หมายถึงภาพรวมการคุย ไม่ใช่ภาพรวมที่เป็นการถ่ายภาพรวม

ตลอดการคุยเราจะได้ยินประโยคทำนองนี้บ่อยๆว่า “มุมมองของ User แต่ละคนต่างกัน” มันเลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ เมื่อมุมมองของ User แต่ละคนต่างกันหรือ User journey ที่ต่างกันบางทีอาจจะไม่ได้อยากเห็นในสิ่งเดียวกัน ยกตัวอย่างก็คือ เมื่อเราดีไซน์เว็บมาหนึ่งหน้า ‘เรียบง่าย สะดวก ประหยัดเวลา’ คนที่ชอบอาจจะเป็นคนพวก Organizer ที่มาใช้ แต่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ก็ได้ คนทั่วไปเขาอาจจะชอบคลิกนู้นคลิกนี่ ทำนู้นทำนี่กับเว็บ ทำอะไรให้เกิด Action กับสิ่งที่เขาใช้อยู่ไปเรื่อยๆ เขาอาจไม่ได้ต้องการความประหยัดเวลาของขั้นตอนที่เรามอบให้ขนาดนั้น เวลาทำก็เลยต้องวางกลุ่มเป้าหมายดีๆ

ก็เลยเป็นที่มาของวิธีทำยังไงให้คนติดแจ ในโปรดักส์ของเรา
วิธีที่เรียกว่า …

.
.
.

👉 อ่านต่อเต็มๆได้ที่นี่ครับ
https://chanalaaa.com/lensod-ux-review/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store